Get Adobe Flash player

03.02.2017

Od 20 lutego 2017 r. do 23 marca 2017 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”, w którym można otrzymać nawet 33 000 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Szczegóły na stronie www.szansa.euro-concret.pl

Już teraz można zadawać nam pytania tel. 500 520 027

e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

_________________________________________________________________________________

26.01.2017

Szanowni Państwo,

uruchomiliśmy stronę internetową projektu:

„Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”.

Zapraszamy: www.szansa.euro-concret.pl

_________________________________________________________________________________

05.01.2017

Rozpoczynamy realizację projektu pn.

Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia

gdzie zakwalifikowany uczestnik może otrzymać ponad 33 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!!!

DLA KOGO:

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia
 • pozostające bez zatrudnienia
 • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze po 50 r.ż, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkujące w jednym z następujących powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Priorytetowo będą osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

 

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

 • bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –obejmujące wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu
 • bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje
 • dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do 22,000 tys. zł na firmę dla min. 39 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
 • wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres do 12 miesięcy (łącznie 11 852,76 zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności

Cel Projektu – zwiększenie poziomu samozatrudnienia o co najmniej 39 osób z grupy docelowej na obszarze 10 powiatów objętych projektem w okresie od 01.2017 do 08.2018.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r.– sierpień 2018 r.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: luty-kwiecień 2017 r.
SZCZEGÓŁY UKAŻĄ SIĘ WKRÓTCE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Już teraz można zadawać nam pytania
tel. 500 520 027
e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

_________________________________________________________________________________

25.10.2016

Publikujemy harmonogram szkoleń i doradztwa dot. dotacji na firmę w projekcie „Per Aspera ad astra”

Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem szkoleń i doradztwa w zakresie przygotowującym do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” nr POWR.01.02.02-02-0123/15.

Harmonogram doradztwo – plik do pobrania
Harmonogram szkolenia – pliki do pobrania (archiwum zip)

_________________________________________________________________________________

19.10.2016

Dokumenty dot. wsparcia dotacyjnego w projekcie „Per Aspera ad astra
– kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy”

Publikujemy zatwierdzoną przez IP dokumentację dotyczącą udzielania wsparcia dotacyjnego w projekcie „Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” nr POWR.01.02.02-02-0123/15. Realizatorami projektu są Stowarzyszenie Euro-Concret – Lider i Fundacja Eudajmonia – Partner. Zachęcamy osoby biorące udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej do zapoznania się z załączonymi plikami (do pobrania w formatach pdf i zip).

Ponadto proponujemy Państwu zapoznać się z udostępnionym na stronie www.power.dwup.pl poradnikiem pt. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja z dnia 15.09.2016r.)

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO – plik do pobrania
Załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego – pliki do pobrania (archiwum zip)

_________________________________________________________________________________

21.09.2016

Stowarzyszenie Euro-Concret z Wrocławia jest organizacją posiadająca wieloletnie doświadczenie (od 2003 roku) i rozliczyło dotacje w wymiarze około 15 mln złotych w ramach funduszy strukturalnych UE, grantów ministerialnych, dotacji gminnych itp., współpracującą z NGO w Polsce i za granicą (Niemcy, Ukraina, Litwa).

Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową usługę w zakresie finansowo- księgowym skierowaną do stowarzyszeń i fundacji polegającą m.in. na pełnej obsłudze umów dotacyjnych (współpraca komercyjna lub w oparciu o umowy partnerskie). Oferujemy także merytoryczne wsparcie podczas kontroli wydatkowania środków. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Nasza dewizą jest wspieranie organizacji pozarządowych dla wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania w tym obszarze.

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com
tel. 500 520 027

_________________________________________________________________________________

„Level UP!!!” program wsparcia umiejętności TIK mieszkańców Wielkopolski

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną.

Regulamin LevelUP
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formularza
Słownik głównych pojęć
Harmonogram zrealizowanych grup szkoleniowych

plakat na strone www betonu

_________________________________________________________________________________

01.02.2016

Informujemy, że od 01.02.2016 rozpoczynamy realizację projektu:

Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy

Regulamin projektu – plik do pobrania
Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania

plakat-per-astera

_________________________________________________________________________________

15.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU:
„Z Polską do nowoczesności. Rozwój infrastruktury społecznej w Słobodzie-Raszków.”

_________________________________________________________________________________

27.08.2014

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Euro-Concret i Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A ma przyjemność poinformować Państwa, że z dniem 27.08.2014 otwiera trzecią rekrutację do udziału w projekcie:

„Level” – Akademia komputerowa.

Projekt „Level” – Akademia komputerowa jest realizowany w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. przez Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy obsługi komputera dla mieszkańców z terenu Dolnego Śląska na dwóch poziomach:

ECDL Start (poziom podstawowy) obejmuje 76 – godzinne szkolenia w zakresie:

 • użytkowania komputerów i zarządzania plikami (19 h)
 • przetwarzania tekstów (19 h)
 • arkuszy kalkulacyjnych (19 h)
 • przeglądania stron internetowych (19 h)

lub

ECDL Core (poziom rozbudowany) obejmuje 133 – godzinne szkolenia w zakresie:

 • podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych (19 h)
 • użytkowania komputerów i zarządzania plikami (19 h)
 • przetwarzania tekstów (19 h)
 • arkuszy kalkulacyjnych (19 h)
 • użytkowania baz danych (19 h)
 • grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej (19 h)

Czym jest ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence) jest inicjatywą Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych mającą na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie wykorzystać je w codziennej pracy. Honorowany jest w blisko 150 krajach, a legitymuje się nim prawie 7 mln ludzi na świecie.Inicjatywa ECDL jest popierana przez Radę Europy, która włączyła ją do swoich działań zmierzających do wykształcenia Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt „Level” – Akademia komputerowa adresowany jest do osób, które:

 • ukończyły 25 rok życia (preferowane będą osoby pozostające bez zatrudnienia po 50-tym roku życia oraz osoby, które ukończyły 64 lata i pozostają bez zatrudnienia oraz deklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie)
 • zamieszkują obszar województwa dolnośląskiego (preferowane obszary wiejskie)
 • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie
 • deklarują chęć udziału w szkoleniach komputerowych z własnej inicjatywy
 • nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym

Osoby zainteresowane projektem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie lub przesłanie formularza do siedziby:

Stowarzyszenia Euro-Concret
ul. Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 do 26 września 2014 r.

Regulamin uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

http://www.agroreg.com.pl/oferta/level-akademia-komputerowa/informacje.html

_________________________________________________________________________________

12.08.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU:
„Z Polską do nowoczesności. Rozwój infrastruktury społecznej w Słobodzie-Raszków.”

_________________________________________________________________________________

12.06.2014


_________________________________________________________________________________

14.05.2014


_________________________________________________________________________________

20.02.2014

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z DNIA 23.04.2008r. O POSTAWIENIU STOWARZYSZENIA „WROCŁAWIANIE” W STAN LIKWIDACJI oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Sprawy WR.VI NS.REJ.KRS/000053/09/835 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „Wrocławianie” ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 9a/1 50-011 Wrocław (dawniej adres: plac św. Macieja 5 Wrocław 50-244). Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiony został Maciej Nakonieczny. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 marca 2014 roku na podany powyżej adres Stowarzyszenia. LIKWIDATOR MACIEJ NAKONIECZNY.