Get Adobe Flash player

25.10.2016

Publikujemy harmonogram szkoleń i doradztwa dot. dotacji na firmę
w projekcie „Per Aspera ad astra”

Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem szkoleń i doradztwa w zakresie przygotowującym do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” nr POWR.01.02.02-02-0123/15.

Harmonogram doradztwo – plik do pobrania
Harmonogram szkolenia – pliki do pobrania (archiwum zip)

_________________________________________________________________________________

19.10.2016

Dokumenty dot. wsparcia dotacyjnego w projekcie „Per Aspera ad astra
– kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy”

Publikujemy zatwierdzoną przez IP dokumentację dotyczącą udzielania wsparcia dotacyjnego w projekcie „Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy” nr POWR.01.02.02-02-0123/15. Realizatorami projektu są Stowarzyszenie Euro-Concret – Lider i Fundacja Eudajmonia – Partner. Zachęcamy osoby biorące udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej do zapoznania się z załączonymi plikami (do pobrania w formatach pdf i zip).

Ponadto proponujemy Państwu zapoznać się z udostępnionym na stronie www.power.dwup.pl poradnikiem pt. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja z dnia 15.09.2016r.)

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO – plik do pobrania
Załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego – pliki do pobrania (archiwum zip)

_________________________________________________________________________________

21.09.2016

Stowarzyszenie Euro-Concret z Wrocławia jest organizacją posiadająca wieloletnie doświadczenie (od 2003 roku) i rozliczyło dotacje w wymiarze około 15 mln złotych w ramach funduszy strukturalnych UE, grantów ministerialnych, dotacji gminnych itp., współpracującą z NGO w Polsce i za granicą (Niemcy, Ukraina, Litwa).

Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową usługę w zakresie finansowo- księgowym skierowaną do stowarzyszeń i fundacji polegającą m.in. na pełnej obsłudze umów dotacyjnych (współpraca komercyjna lub w oparciu o umowy partnerskie). Oferujemy także merytoryczne wsparcie podczas kontroli wydatkowania środków. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Nasza dewizą jest wspieranie organizacji pozarządowych dla wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania w tym obszarze.

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com
tel. 500 520 027

_________________________________________________________________________________

02.02.2016

Rozpoczynamy rekrutację do projektu.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną.

Regulamin LevelUP
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formularza
Słownik głównych pojęć

plakat na strone www betonu

_________________________________________________________________________________

01.02.2016

Informujemy, że od 01.02.2016 rozpoczynamy realizację projektu:

Per Aspera ad astra – kompleksowy program wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy

Regulamin projektu – plik do pobrania
Formularz rekrutacyjny – plik do pobrania

plakat-per-astera

_________________________________________________________________________________

15.09.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU:
„Z Polską do nowoczesności. Rozwój infrastruktury społecznej w Słobodzie-Raszków.”

_________________________________________________________________________________

27.08.2014

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Euro-Concret i Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A ma przyjemność poinformować Państwa, że z dniem 27.08.2014 otwiera trzecią rekrutację do udziału w projekcie:

„Level” – Akademia komputerowa.

Projekt „Level” – Akademia komputerowa jest realizowany w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. przez Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy obsługi komputera dla mieszkańców z terenu Dolnego Śląska na dwóch poziomach:

ECDL Start (poziom podstawowy) obejmuje 76 – godzinne szkolenia w zakresie:

 • użytkowania komputerów i zarządzania plikami (19 h)
 • przetwarzania tekstów (19 h)
 • arkuszy kalkulacyjnych (19 h)
 • przeglądania stron internetowych (19 h)

lub

ECDL Core (poziom rozbudowany) obejmuje 133 – godzinne szkolenia w zakresie:

 • podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych (19 h)
 • użytkowania komputerów i zarządzania plikami (19 h)
 • przetwarzania tekstów (19 h)
 • arkuszy kalkulacyjnych (19 h)
 • użytkowania baz danych (19 h)
 • grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej (19 h)

Czym jest ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence) jest inicjatywą Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych mającą na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz opanował podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie wykorzystać je w codziennej pracy. Honorowany jest w blisko 150 krajach, a legitymuje się nim prawie 7 mln ludzi na świecie.Inicjatywa ECDL jest popierana przez Radę Europy, która włączyła ją do swoich działań zmierzających do wykształcenia Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt „Level” – Akademia komputerowa adresowany jest do osób, które:

 • ukończyły 25 rok życia (preferowane będą osoby pozostające bez zatrudnienia po 50-tym roku życia oraz osoby, które ukończyły 64 lata i pozostają bez zatrudnienia oraz deklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie)
 • zamieszkują obszar województwa dolnośląskiego (preferowane obszary wiejskie)
 • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie
 • deklarują chęć udziału w szkoleniach komputerowych z własnej inicjatywy
 • nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym

Osoby zainteresowane projektem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie lub przesłanie formularza do siedziby:

Stowarzyszenia Euro-Concret
ul. Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 do 26 września 2014 r.

Regulamin uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

http://www.agroreg.com.pl/oferta/level-akademia-komputerowa/informacje.html

_________________________________________________________________________________

12.08.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU:
„Z Polską do nowoczesności. Rozwój infrastruktury społecznej w Słobodzie-Raszków.”

_________________________________________________________________________________

12.06.2014


_________________________________________________________________________________

14.05.2014


_________________________________________________________________________________

20.02.2014

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z DNIA 23.04.2008r. O POSTAWIENIU STOWARZYSZENIA „WROCŁAWIANIE” W STAN LIKWIDACJI oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Sprawy WR.VI NS.REJ.KRS/000053/09/835 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „Wrocławianie” ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 9a/1 50-011 Wrocław (dawniej adres: plac św. Macieja 5 Wrocław 50-244). Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiony został Maciej Nakonieczny. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 marca 2014 roku na podany powyżej adres Stowarzyszenia. LIKWIDATOR MACIEJ NAKONIECZNY.